• Nieuws

Sinterklaas, Ruilmarkt, Muziek in de klas, Paarse Vrijdag, Ouder en Kindteam

SINTERKLAAS 

Nog heel even wachten. Want op zaterdag 18 november komt Sinterklaas weer aan het Nederland!

Dinsdag 21 november mogen de groepen 1 t/m 4 hun schoen zetten in de klas en de groepen 5 t/m groep 8 kunnen starten met hun surprise. Meer informatie volgt in een Parro bericht.

Op 5 december zal Sinterklaas om 08.45 uur op de speelplaats op het Hof ontvangen worden door alle kinderen van het Hof. Zorg dus dat uw kind op tijd in de klas is. De kinderen gaan eerst naar de klas en gaan dan met de leerkracht naar het schoolplein. Ouders kunnen hier niet bij aanwezig zijn (maar er zullen foto's gedeeld worden).

Sinterklaas bezoekt aansluitend de groepen 1-2 E, F & G en vertrekt daarna naar de Hoeve om daar door de kinderen van de groepen 1-4 te worden ingehaald.

We hopen op een mooie dag voor alle kinderen.

Bij het maken van werkjes, kijken naar t.v. programma's, voorlezen van verhalen en het zingen van liedjes houden we er rekening mee, dat er geen sprake is van stereotypering of het aanwakkeren van vooroordelen.

Ps. Geef zelf even door aan de leerkracht als je kind een bepaalde allergie heeft (ivm het eten van pepernoten en drinken van chocomelk).
 

SINT SPEELGOED RUILMARKT

ruilbeurs copy copy

Of er wel genoeg ouders enthousiast worden van een speelgoed ruilmarkt’, was de vraag aan de start van dit nieuwe initiatief. En of!! 

Extra hulpouders hebben zich aangemeld om de markt te begeleiden. En woensdag, zijn op de eerste inbreng-dag al een boel op-nieuw cadeaus verzameld. Morgen, vrijdag 17 november, staat er weer een krat klaar op beide schoollocaties om heel en schoon speelgoed in te leveren.

Kom op 22 november uitzoeken bij locatie Hof, ook als je niets hebt ingebracht!

Dit kan alleen, maar mag ook zeker met kind(eren). Want het verhaal van Sinterklaas is gebaseerd op de Griekse bisschop Nicolaas van Myra die bekendstond om zijn goede daden. Hoe mooi is dat, om met onze kinderen die gedachte voort te leven. Want de ruilmarkt draait vooral om (speel-) goed doen.

Hoe, wie, wat, waar op 22 november?

  • Neem een tas mee (plus speelgoed dat je vergeten was in te leveren)
  • Kom alleen of samen met je kind(eren) struinen op ’t Hof tussen 13:00-14:30uur en/of 19:00-20:30uur
  • Laat je verrassen, en ontdek waar anderen eerder van genoten hebben.

Alles wat overblijft gaat naar een goed doel. Een aantal Oekraïense vluchtelingen gezinnen mogen allereerst kiezen. En daarna gaat de rest naar de 50/50 budget store op de Middenweg. 

Heb je vragen? Bel/mail met Mariëtte Schaap (06 20 21 19 12 / marietteschaap@gmail.com) of Ruth Pannekoek (06 83 53 30 50 / ruth@syndesi.blog). Tot ziens op de ruilmarkt!

VOORTGANGSGESPREKKEN

Komende twee weken staan de gesprekken met de leerkrachten op de planning. We hebben veel diversiteit in de school waaronder veel expats of ouders die (nog) niet voldoende de Nederlandse taal machtig zijn. Belangrijk om te weten is, dat wij de gesprekken (bij voorkeur) in het Nederlands voeren en mocht je als ouders zelf een tolk mee willen nemen dan is dat geen probleem. 

MUZIEK IN DE KLAS


Een muziekdocent van de Muziekschool Amsterdam komt vanaf november bij ons op school om muzieklessen te geven aan de groepen 3 t/m 8. De vakdocenten geeft diverse muzieklessen onder schooltijd. In diverse doorgaande leerlijnen en projecten die aansluiten op de kerndoelen voor Kunstzinnige oriëntatie. De muziekvakdocent werkt samen met de leerkracht om, in de vorm van co-teaching, een goede invulling aan de muzieklessen in de klas te geven. Tijdens de lessen doen de kinderen zelf actief mee, waardoor hun creativiteit, verbeelding, cognitieve en motorische vaardigheden ontwikkeld worden. Onze vakdocenten laten vanuit hun expertise de kinderen het plezier van samen muziek maken ervaren.
Naast deze muzieklessen gaan alle groepen dit jaar weer deelnemen aan het Muziekatelier. Het Muziekatelier is een interactieve muziektheater voorstelling voor de klas. Tijdens een Muziekatelier werkt de klas, samen met de eigen groepsleerkracht op school aan een echte muziektheatervoorstelling. Met behulp van filmpjes met handige speltips en voorgezongen liedjes worden de kinderen geholpen bij het oefenen en zo zelf onderdeel van het verhaal. Na 6 lessen spelen de kinderen de voorstelling samen met professionele acteur-muzikanten op een locatie in de buurt. Als ouders worden jullie uitgenodigd om deze voorstelling te bezoeken.
 

LERAREN TEKORT

De kranten staan er vol mee en ook wij op Lidwinaschool merken nu echt dat het lerarentekort ons raakt. Als er een collega afwezig is, zijn er bijna geen invallers te vinden. Er is dit schooljaar nog meer 1 groep thuis gebleven. Dit vinden wij erg vervelend, maar was onvermijdelijk. We doen er alles aan om de groepen te bemannen en tot nu toe hebben we het op school nog voor elkaar dat er voor iedere groep vijf dagen een gediplomeerde juf of meester voor de groep staat. Hierdoor komt onze kwaliteit gelukkig niet in het geding. 
 
De dagen dat collega's ziek of afwezig zijn, zijn voor ons op dit moment dus echt het lastigst. Wij hopen dat de griepgolf mee zal vallen of zelfs uitblijft. Wij bedanken jullie voor het opvangen van uw kind als hij/zij nu al thuis is geweest (jullie reactie hierop was heel begripvol). Wij vragen jullie begrip voor de dagen dat dit nog nodig zal zijn.
 

PAARSE VRIJDAG

Vrijdag 8 december is het Paarse Vrijdag. Wij vieren die dag dat iedereen zichzelf mag zijn, en dat niemand buitengesloten of gepest mag worden om wie die is. Dit doen we door vrijdag allemaal paars te dragen naar school. Het lijkt ons leuk als ieder kind ook in iets paars verschijnt. We gaan er een vrolijke boel van maken, want jezelf zijn is een feestje!Paarse vrijdag

 

OUDER- EN KINDTEAM OP DE BASISSCHOOL

Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school. Afspreken kan op school, in de wijk, thuis of online.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of problemen waar je misschien als ouder zelf mee zit zoals verslaving of schulden. Samen met de ouder-en kind adviseur kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Misschien wil je alleen wat informatie en advies? Misschien een paar gesprekken of tijdelijke begeleiding van de jeugdpsycholoog, jeugdarts of jeugdverpleegkundige? Of een training voor jouw kind of jouzelf als ouder(s)? Bespreek het samen. Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Renee Oostendorp op 06-28506644 of via r.oostendorp@oktamsterdam.nl.

Gezondheidsonderzoeken op school
De jeugdgezondheidszorg van de Ouder- en Kindteams geeft ondersteuning en advies op het gebied van de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Bijvoorbeeld met vragen over vaccineren of deelname aan onderwijs bij ziekte. Met vragen over jouw kind, ben je altijd welkom bij jeugdverpleegkundige Rosalie Akerboom of jeugdarts Marieke Mol. Zij zijn te bereiken via jgzamstelbeststraat@ggd.amsterdam.nl. Zij zijn vast verbonden aan de Lidwina school. In de periode dat een kind op de basisschool zit, wordt hij of zij twee keer uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Soms in combinatie met een vaccinatie. Vaak wordt daarbij een digitale vragenlijst gebuikt. De jeugdverpleegkundige of jeugdarts neemt contact op en bespreekt wat nodig is. Ouders krijgen hier tijdig informatie over.

Altijd welkom Meer informatie over de Ouder- en Kindteams vind je op oktamsterdam.nl. Daar vind je ook het adres van het team in jouw wijk en de naam en contactgegevens van de ouder- en kindadviseur verbonden aan deze school.

 

tso 2 copy

 

BELANGRIJKE DATA

Via link kom je direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor dit schooljaar. 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Sebastiaan van Huet & Baukje Teertstra
Directie Lidwinaschool

P.S. Als je vragen hebt, dan kun je altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor je.