• Nieuws

Terugblik De Gouden Weken, NCO rapportage, registratie verzuim/te laat, kamp

 

TERUGBLIK DE GOUDEN WEKEN

Het schooljaar is inmiddels alweer 6 weken onderweg. De zomervakantie lijkt maanden geleden en we zitten alweer helemaal in het ritme. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar heb je de rest van het jaar plezier van. Onze leerkrachten hebben de beginperiode van het schooljaar (De Gouden Weken) veel aandacht besteed aan de groepsvorming. Door groepsactiviteiten te doen, leren ze de juf/meester kennen en andersom. Ze bespreken de verwachtingen met de kinderen over hoe we ons gedragen in de school. Dit alles zorgt voor een fijne start en een goede sfeer in de groep.

INFORMATIE VOOR OUDERS OVER GEBRUIK VAN PERSOONGEGEVENS LVS VOOR NCO 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek 

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren. 

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.  

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek 

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven.  

Dat is hier niet aan de orde, omdat het om toetsgegevens gaat. Je moet het alleen laten weten als je bezwaar hebt. Stuur een mail naar Nancy. Mail: n.gemin@askoscholen.nl

DE OUDERVERENIGING ZOEKT JOU!

Het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, het kerstdiner en de kerstborrel voor de ouders, het Paasontbijt, de disco, de sportdag en het Zomerfeest? Al deze leuke activiteiten worden grotendeels door de Oudervereniging van Lidwina georganiseerd. Zo ontlasten we de leerkrachten en het schoolpersoneel en zorgen we samen dat alle kinderen op Lidwina onvergetelijke schooljaren beleven.

De oudervereniging is een groep gemotiveerde ouders, die de activiteiten en feestelijkheden op school bedenkt en organiseert. We hebben als leden, naast de zorg voor onze kinderen, allemaal een drukke baan, maar willen graag een steentje bijdragen aan een nog leukere school. We zoeken versterking van ouders die ook af en toe de handen uit de mouwen willen steken. Immers: vele handen, maken licht werk.

Als OV-lid kun je aanpakken wat jij leuk vindt, waar je goed in bent en waar je tijd voor hebt. We doen dit samen, voor jouw kind(eren) en alle andere kinderen van Lidwina!

Wil jij de Oudervereniging versterken? Meld je aan via ovlidwina@gmail.com of informeer over wat jouw rol zou kunnen zijn.

REGISTRATIE VERZUIM/TE LAAT

De deuren van de Hoeve gaan open om 08.15 uur, de schooldag begint om 08.30 uur. Op de Hof alles een kwartier later (dus deur open om 08.30 uur en les begint om 08.45 uur). Dan zijn alle kinderen in de klas en beginnen de lessen.

Nancy (administratie) en Sebastiaan bekijken maandelijks de aanwezigheidsregistratie (of er kinderen zijn die bijvoorbeeld regelmatig te laat komen). De leerplichtambtenaar verplicht ons als school namelijk om ouders van kinderen die meer dan 12x te laat zijn gekomen, aan te schrijven. Dat voorkomen we graag samen met jullie. Vanuit Nancy ontvangen ouders een bericht mocht het verzuim oplopen. Voor nu hebben we geen bericht hoeven sturen, goed teken! Dank dat jullie je kind op tijd naar school brengen. 

 

 

REGELING VOOR KINDEREN TOT 18 JAAR

Heb je weinig geld, omdat je een uitkering hebt of omdat je weinig verdient. Je kunt hulp krijgen bij de kosten voor je kinderen. Per 1 juni kunnen meer ouders gebruik maken van deze regelingen. Kijk of je in aanmerking komt op Wat is een laag inkomen en weinig vermogen? 

Wil je hulp bij het aanvragen? Ga dan naar een buurtteam. Een medewerker helpt je met de aanvraag.

Ben je in het bezit van een stadspas? Dan kun je bijvoorbeeld de ouderbijdrage hiervan betalen. Laat je stadspas dan scannen bij Marja (Hoeve) of Nancy (Hof).

 

SINT SPEELGOED RUILMARKT: RUILEN IS HET NIEUWE KOPEN

Met de komst van Sinterklaas in het verschiet, willen we halverwege november (bij genoeg animo) een speelgoed ruilmarkt organiseren op de school. Hiervoor zijn we opzoek naar ouders die bij de organisatie/tijdens de ruilmarkt mee kunnen helpen. De tijdsinspanning zal beperkt zijn.
Mocht je interesse of vragen hebben, neem dan gerust contact op met Mariëtte Schaap, marietteschaap@gmail.com of 06-20211912. 

 

OP TIJD AANMELDEN BROERTJE EN ZUSJE

Dit schooljaar hebben wij gelukkig weer veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze school. Ook zijn er heel wat kinderen grote broer of zus hier bij ons. Wij hopen deze broertjes en zusjes natuurlijk in het nieuwe jaar ook bij ons op school te mogen zien. Denkt u er aan hen tijdig in te schrijven?

Sluitingsdata voor het aanmelden van 4-jarigen die geboren zijn op 1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020 is de uiterste inleverdatum 2 november 2023. Je kunt het inschrijfformulier inleveren bij de administratie op de Hof.

 

KAMP

Wat was het een geslaagd kamp voor onze groepen 8! We zaten dit jaar in Baarn in De Stulp en we hebben hier allerlei bosspelletjes gedaan, corveediensten gedraaid, leuke Bonte Avond gehad en dierentuin Amersfoort bezocht.

kamp 2

kamp 3

kamp 4

 

BELANGRIJKE DATA

Via link kom je direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor dit schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,Sebastiaan van Huet & Baukje Teertstra
Directie Lidwinaschool

P.S. Als je vragen hebt, dan kun je altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor je.