• Nieuws

Back to school, schooltijden, afmeldingen, verkeersveiligheid

 

  

Het lijkt nog maar kortgeleden dat we met alle kinderen de zomervakantie met een harde toeter inluiden en de groepen 8 hadden uitgeveegd.

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en goed uitgerust is. Welkom terug!

De eerste vier weken van het schooljaar noemen we ''De Gouden Weken''. Ook in de komende weken besteden we op school extra veel aandacht aan een goede sfeer en aan de groepsvorming.

Op beide locaties hebben we samen afgeteld en het nieuwe schooljaar ingeluid.

 

 

SCHOOLTIJDEN, INGANG, BRENGEN NAAR DE KLAS

Het is natuurlijk altijd lastig om na een vakantie weer op tijd te moeten beginnen. Toch vragen wij jullie om ervoor te zorgen dat wij op de afgesproken tijd met de lessen beginnen.

- Hoeve inloop vanaf 08.15 uur
Bel gaat om 08.30 uur. Dan start de les en zijn alle kinderen in de groep.

- Hof  inloop vanaf 08.30 uur
Bel gaat om 08.45 uur. Dan start de les en zijn alle kinderen in de groep.

Ouders mogen hun kinderen op vrijdag naar de klas brengen en de ouders van de kleuters mogen hun kinderen op maandag en vrijdag naar de klas brengen. Na elke vakantie is iedereen welkom op de eerste schooldag.

ZIEK/ AFMELDINGEN

Graag (voor 09.00 uur) telefonisch doorgeven aan de administratie/ conciërge.
Locatie Hoeve 020- 6945543 en locatie Hof 020- 6650769

MOVELAB

LESAANBOD 2023–2024 WATERGRAAFSMEER

Creatieve DansLabs (cursussen van 15 danslessen):

 • Groep 1, 2, 3: woensdag 12:30–13:15, Lidwina de Hoeve
 • Groep 1, 2, 3: woensdag 15:00–15:45, Lidwina de Hoeve / Dalton De Meer
 • Groep 4, 5: woensdag 13:15–14:00, Lidwina de Hoeve
 • Groep 1, 2: vrijdag 15:15–16:00, Dalton De Meer
 • Groep 3, 4, 5: vrijdag 16:00–16:45, Dalton De Meer

Boek nu!                                         

 

VERKEERSVEILIGHEID

Kinderen en ouders komen zoveel mogelijk met de fiets en of lopend naar school.
Ouders die hun kinderen met de auto brengen verzoeken wij om niet te parkeren of stil te staan voor de school. Wij herinneren jullie allemaal aan om extra alert te zijn op de veiligheid van de kinderen.

VERANDERING IN GEGEVENS

Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden in uw persoonlijke gegevens, dan willen wij hier graag van op de hoogte zijn. Willen jullie dit per mail doorgeven aan de administratie n.gemin@askoscholen.nl

INFORMATIEMIDDAG

Voor de zomer al doorgegeven in de startbrief, dat we komend jaar een informatiemiddag hebben op beide locaties. Tijdens deze informatiemiddag (in de klas van je kind) hoor je van de leerkracht van je zoon/dochter het programma voor het komende schooljaar. Het betreft zowel praktische als onderwijskundige informatie. Deze middag is belangrijk in het kader van educatief partnerschap tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid bij het leerproces van kinderen is een bewezen succesfactor voor het welzijn van het kind en bij het verbeteren van schoolprestaties. 
Maandag 11 sept op locatie Hoeve en donderdag 14 sept op locatie Hof. Tijd: 1630-1730u.

 

VERBOUWING/ OPLEVERING

  IMG_4548_1_copy.JPEG

In de zomer is hard doorgewerkt en op 4 augustus is het hoofdgebouw opgeleverd. Vervolgens zijn de schoonmakers, verhuizers en het team aan de slag gegaan om de kinderen van de groepen 5-6-7 welkom te heten in het nieuwe gebouw. Vele verhuisdozen uitgepakt! Het is erg mooi geworden! Kom vooral een keer een kijkje nemen.

 

LEUKE VOORUITZICHTEN

Groepen 6 en 7 op 21 september naar Duinrell
Groepen 5 gaan dit jaar met schoolreisje op 22 september naar Koniging Juliana Toren
Schoolfotograaf op 25 september locatie Hof en op 26 september op locatie Hoeve
Groepen 3 en 4 naar Linnaeushof op 28 september
Groepen 1-2 naar Sprookjeswonderland op 29 september
Groepen 8 vertrekken 2 oktober naar Baarn voor hun schoolkamp.
Wannneer groep 8 op 4 oktober terug is dan start ook meteen de Kinderboekenweek!

PRIVACY VOORKEUREN

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen, denk hierbij aan foto’s/filmopnamen van je kind. Je kunt tot 1 oktober 2023 via je Parro app je voorkeuren doorgeven of wijzigen.

Dit gaat als volgt: Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn via de stipjes achter het kind. Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in het leerlingvolgsysteem heeft ingesteld. Je wijzigingen worden (tot 1 oktober) automatisch aangepast in dit administratiesysteem. Na 1 oktober 2022 houden wij de reeds bij ons bekende voorkeuren aan.

Wat zijn de voordelen voor je als ouder? Je kunt met een paar keer klikken doorgeven waar je wel en juist geen toestemming voor geeft. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven.

Voor de goede orde tref je onderstaand een uitleg met betrekking tot de privacy- voorkeuren.

 • Beeldmateriaal nieuwsbrief: dit betreft foto’s in onze tweewekelijkse nieuwsbrief die via Parro wordt verspreid. Deze nieuwsbrief wordt ook op onze openbare website geplaatst.
 • Beeldmateriaal Parro: je geeft toestemming voor het delen van foto’s/opnamen via de afgesloten schoolapp Parro. Per groep wordt hier (beeld)materiaal met de ouders onderling gedeeld.
 • Beeldmateriaal schoolgids: dit betreffen foto’s in onze schoolgids die via onze openbare website kan worden geopend
 • Beeldmateriaal Social Media: school maakt gebruik van Facebook en Instagram. De foto's die gebruikt worden geven alleen een activiteit weer.
 • Beeldmateriaal website: foto’s en eventueel filmmateriaal op onze openbare website.
 • E-mailadres beschikbaar maken voor de ouderraad: de oudervereniging kan op deze manier de ouders benaderen voor informatie en de vrijwillige ouderbijdrage
 • E-mailadres beschikbaar maken voor de contactouder: De contactouder kan ouders benaderen voor het vragen om hulp in de groep.

 

BELANGRIJKE DATA

Via link kom je direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor dit schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,Sebastiaan van Huet & Baukje Teertstra
Directie Lidwinaschool

 

P.S. Als je vragen hebt, dan kun je altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor je.