Als het over je kind gaat wil je niets missen, maar ook niet overspoeld worden met informatie.

Hoe houden we je op de hoogte?

Veel informatie over school geldt voor veel ouders. Hiervoor gebruiken we Parro. Via deze app houden we je de hoogte wat er in de groep en in school speelt, ontvang je leuke foto's en kun je je eenvoudig inschrijven voor een oudergesprek. 

Hoe zorgen we voor een goed contact?

We staan je graag persoonlijk en telefonisch te woord, beantwoorden je mail en openen de deur voor je. Iedere ochtend staan we bij de voordeur om je te begroeten en komen op huisbezoek als je kind net op school is. Dit zorgt voor korte lijntjes en een soepel contact.

Wil je als ouder iets bespreken? Dan is de leerkracht je eerste aanspreekpunt. Dat kan soms even snel als er een inloopkwartier is in de ochtend, maar meestal is het handiger om een afspraak te maken per telefoon of mail.
Hof: 020 665 07 69
Hoeve: 020 694 55 43
stlidwina.info@askoscholen.nl

Contactpersonen

Veruit de meeste vragen over de dagelijkse gang van zaken worden in goed overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding afgehandeld. Dit betekent in de praktijk dat wanneer je ergens mee zit en dit wilt bespreken, de leerkracht je eerste aanspreekpunt is.

Kom je er samen met de leerkracht niet uit? Neem dan contact op met de schoolleiding of één van onze interne contactpersonen. Deze contactpersoon biedt een luisterend oor en kan je steunen bij het vinden van een oplossing en de juiste weg wijzen binnen de school.

Ook kan een contactpersoon ondersteunen bij het volgen van de klachtenprocedure. De contactpersoon is géén bemiddelaar, maar iemand die je opvangt, steunt en adviseert.

De contactpersonen op onze school zijn:
Sacha Oeij
s.oeij@askoscholen.nl
Aafke de Krijger
a.de.krijger@askoscholen.nl

Zij kunnen verder verwijzen naar de vertrouwenspersonen binnen de ASKO.