In de medezeggenschapsraad (MR) denkt een aantal ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. Heb je een vraag voor de MR? Stuur een mail naar de secretaris, Fleur Smit: stlidwina.mr@askoscholen.nl
 
De MR ​bestaat in 2021 - 2022 uit:
Leerkrachten:  Fleur Smit (secretaris) - Gertrude Arends - Deborah Rooth en Eliza Cakar
Ouders: Simone de Jong (voorzitter) - Jelle Niemantsverdriet - Martijn Schilstra en Gijs Barends.