Groep 1 t/m 7: € 70,- inclusief het schoolreisje
Groep 8: € 170,- inclusief het driedaagse schoolkamp

Heeft je kind een stadspas?
Laat deze scannen bij de administratie. De gemeente Amsterdam draagt dan zorg voor de betaling van de ouderbijdrage.