Groep 1 t/m 7: € 70,- inclusief het schoolreisje
Groep 8: € 170,- inclusief het driedaagse schoolkamp

Heeft je kind een stadspas?
Laat deze scannen bij de administratie. De gemeente Amsterdam draagt dan zorg voor de betaling van de ouderbijdrage. 

Wij hopen dat ouders - waar mogelijk - de bijdrage voldoen. Wij hebben het nodig voor het organiseren van extra activiteiten. Echter: de ouderbijdrage is niet verplicht. Alle kinderen doen met alle activiteiten mee, ook als hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.