• Nieuws

Cito, schoolkrant, verbouwing, registratieverzuim, verlofaanvraag, disco, belangrijke data 

Beste ouders/ verzorgers,


Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2023!

wist_je_dat_plaatje_copy.png

  • de kleuters thema ‘Kunst’ hebben en naar het Rijksmuseum zijn geweest;

  • groepen 3 alle letters kennen en dit gevierd hebben met een letterfeestje;

  • de knutselles in de groepen 4 in het Engelse gegeven worden;

  • groepen 5 thema aardse extremen hebben;

  • de groepen 6 hun eerste les in de schooltuinen hebben gehad;

  • groepen 7 presentaties aan het voorbereiden zijn over een land in Europa;

  • en de groepen 8 druk zijn met bezoeken van middelbare scholen;

  • de nieuwe bibliotheekkasten er zijn op de Hoeve.

 

WhatsApp Image 2023 01 27 at 10.34.27

 

Wij nemen jullie graag ook mee in de volgende updates:

 

CITO-WEKEN

Maandag 23 januari zijn de Cito’s begonnen!

Afbeelding leren

 

Welke Cito-toetsen zijn er?

Als mensen het over de Cito-toets hebben, bedoelen ze vaak de Cito-eindtoets in groep 8. Toch is dat niet altijd terecht. Cito staat voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Deze organisatie maakt dus toetsen, maar heeft ook een leerlingvolgsysteem ontwikkeld rondom die toetsen.
Alle toetsen zijn onderdeel van het leerlingvolgsysteem. Samen geven ze een uitgebreid beeld van het niveau van je kind. Met als kanttekening: een Citotoets is niet objectief. Maar we kunnen er wel signalen uit halen. De kunst is dus om die signalen te plaatsen binnen de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

 

SCHOOLKRANT STUDIO LIDWINA

MeisjeAchterKrant_copy_copy.jpg

Op de valreep van 2022 hebben wij (Studio Lidwina) jullie geïnformeerd dat we in 2023 aan de slag gaan met een echte schoolkrant. Gemaakt door de leerlingen van de Lidwina voor alle leerlingen, hun ouders en leerkrachten van onze school! Inmiddels is het maakproces van de eerste editie van de nieuwe schoolkrant  in volle gang!

Ben je benieuwd naar Studio Lidwina? Klik op de link.
 

VERBOUWING

Wij zitten in fase 2 van de verbouwing! Dit betekent dat de 1e etage van het hoofdgebouw aangepakt wordt tot de meivakantie en dat dan fase 3 start (verbouwing 2e etage) en die duurt tot de zomervakantie. Wij zijn erg blij dat de begane grond voor de kerstvakantie is opgeleverd. Ook is Hedy superblij met haar balie en groep 6A met het nieuwe lokaal. Het is even anders werken, maar goed te doen en na de zomervakantie hebben we weer mooie nieuwe lokalen.


REGISTRATIE VERZUIM / TE LAAT

Er zijn de afgelopen weken mails verstuurd naar een aantal ouders betreft veel voorkomend te laat meldingen op school. Deze mail was bedoeld om de ouders te attenderen en informeren en sommige ouders waren hierdoor overvallen. We nemen de feedback mee en zullen u eerder informeren mocht het nodig zijn en samen zorgen we ervoor dat de leerlingen op tijd IN de klas zijn. Op de Hoeve begint de les om 0830u en op de Hof om 0845u en dan dienen de leerlingen in de klas te zijn.

Meer info kunt vinden op de site van de Rijksoverheid.

 

 disco_copy.jpg

DISCO

SAVE THE DATE – DISCO GROEPEN 7 EN 8 – 10 MAART 2023
Op vrijdag 10 maart van 19.15 – 21.15 uur wordt de jaarlijkse disco weer georganiseerd door de Oudervereniging. In overleg met de directie hebben we besloten deze vanaf dit jaar alleen voor de groepen 7 en 8 te organiseren. Afgelopen jaren is de school gegroeid, en uit de evaluatie van vorig jaar is gekomen dat de locatie te klein is voor zoveel kinderen om met z’n allen een leuk feest te vieren. Dus nog één jaartje geduld voor de groep-zessers!
Nadere informatie ontvangen de groepen 7 en 8 nog voorafgaand aan de disco!

 

VERLOFAANVRAAG

Kinderen die onder lestijd naar bijv. de tandarts, logopedie, ziekenhuis of iets anders moeten (bijv extra verlof ivm huwelijk oid) dienen ouders officieel een verlofaanvraag in te dienen. Het formulier kun je downloaden van de website of bij conciërge/administratie ophalen/invullen. Formulier dient door directie getekend te worden.

Géén formulier = géén verlof, want onder lestijd blijven we als school aansprakelijk voor de kinderen. Door officieel toestemming te geven nemen ouders/verzorgers de aansprakelijkheid over. Daarnaast kunnen we bij controle van de leerplichtambtenaar aantonen waarom een leerling er niet is.
We weten dat jullie het via Parro, mail of mondeling bij leerkrachten melden, maar we willen vragen om het te melden bij de conciërge/administratie.

Dank alvast.

 

BELANGRIJKE DATA

Via link komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Sebastiaan van Huet & Baukje Teertstra
Directie Lidwinaschool

P.S. Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.