• Nieuws

Terugblik studiedag, aanpassing verkeerssituatie, stadspas, PAD

TERUGBLIK STUDIEDAG

De studiedag stond in teken van verbinden, ontmoeten, inspireren en vooruit kijken. Binnen een wandelopdracht in de wijk stonden een aantal stellingen centraal. De uitwerking hebben we beeldend zichtbaar gemaakt. Wij hebben ons innerlijke kind naar boven gehaald en dit door middel van foto’s gedeeld binnen het team.

  • De Lidwinaschool is in verbinding!

  • De Lidwinaschool OpenUp

  • De Lidwinaschool is duurzaam!

  • De Lidwinaschool bruist en is rebels

studiedag 241022022

 

 

AANPASSING VERKEERSSITUATIE, LOCATIE HOF 

Zoals vele in de ochtend al gemerkt hebben is de verkeerssituatie op Het Hof aangepast. Er is veel meer ruimte voor fietsen gekomen en er geldt een officieel stopverbod op de rijweg. Verzoek is dus ALLE fietsen in de vakken te zetten of bij de tennisbaan in het rek. En het hek bij de deur van de kleuters vrij te laten voor de overzichtelijkheid. Graag ook ’s middags bij ophalen gebruik maken van de fietsvakken en de rijweg vrij houden.

 

STADSPAS

Gemeente Amsterdam heeft ook dit jaar een budget vrijgemaakt om er voor te zorgen, dat alle kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op school. Ouders met een smalle beurs komt de gemeente tegemoet bij de kosten met schoolgaande kinderen.

Ook op onze school kan de ouderbijdrage worden betaald met een stadspas. Hiervoor maak je een afspraak met Nancy (administratie), Ellen Wabeke (intern begeleidster) of Marja (school assistent locatie Hoeve)

Meer info over de stadspasregeling kunt u hier vinden.

 

OP TIJD AANMELDEN BROERTJE EN ZUSJE

Dit schooljaar hebben wij gelukkig weer veel nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze school. Ook zijn er weer heel wat kinderen grote broer of zus geworden. Wij hopen deze broertjes en zusjes natuurlijk over een aantal jaar ook bij ons op school te mogen zien. Denkt u er aan hen tijdig in te schrijven?

Dit zijn de sluitingsdata voor het aanmelden van 4-jarigen:

Donderdag 3 november 2022: kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019
Donderdag 9 maart 2023: voor kinderen die geboren zijn tussen 1 sept en 31 dec 2019
Donderdag 1 juni 2023: voor kinderen die geboren zijn tussen 1 januari en 30 april 2020

 

VERLOFAANVRAGEN VS LEERPLICHTWET

In onze nieuwsbrief van oktober hebben wij aangegeven dat alle leerlingen die onder lestijd naar bijv. de tandarts, logopedie, ziekenhuis of iets anders moeten ( bijv. extra verlof ivm huwelijk oid) dienen ouders officieel een verlofaanvraag in te dienen. Wij merken toch dat het niet helemaal goed is doorgekomen bij een aantal ouders.
Het verlofformulier staat hier op de website.

 

VERBOUWING, LOCATIE HOF

Alles verloopt volgens planning en voor de kerstvakantie wordt de begane grond opgeleverd en inmiddels kunnen we weer gebruik maken van de gymzaal. Na de kerstvakantie gaat fase 2 in en zal de 1e etage aangepakt gaan worden. In een volgende nieuwsbrief brengen we u op de hoogte.

WEET JE DAT…    PAD

Op de Lidwinaschool werken we met een sociale emotionele methode Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD). Heb je weleens de afbeelding van een schildpad gezien op het schoolplein? Of je kind is ‘pad-kind’ van de dag? Graag leggen wij uit waar deze methode voor staat en op welke manier wij deze op de Lidwinaschool inzetten.  
De PAD-methode begint bij de kleuters met het PAD-verhaal. Dit verhaal gaat over een jong schildpadje dat vaak boos wordt. Hierdoor mopperen de juf, de meester en zijn ouders op hem. Tot het jonge schildpadje een oude, wijze schildpad ontmoet. Deze oude schildpad vertelt hem dat hij de oplossing altijd bij zich heeft, namelijk zijn schild. Iedere keer als het jonge schildpadje voelt dat hij boos wordt, moet hij in zijn schild kruipen. Hij wordt dan vanzelf weer rustig en kan zijn problemen dan beter oplossen.
De PAD-methode heeft als hoofddoel gedragsproblemen bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar te voorkomen middels het aanleren van sociale en emotionele competenties. De PAD-methode voorziet ook in het zien van je eigen en elkaars talenten. Wie ben ik? Hoe voel ik mij? En hoe gaan we met elkaar om.

PAD is een preventieprogramma dat klassikaal wordt ingezet. Kinderen leren vaardigheden op vier verschillende gebieden:

  • Zelfbeeld (Wie ben ik en hoe waardeer ik mijzelf?)
  • Zelfcontrole (Hoe ga ik om met heftige emoties?)
  • Emoties (Hoe voel ik mij en hoe voelt de ander zich?)
  • Probleem oplossen (Hoe kunnen we op een constructieve wijze een probleem oplossen?)

Voor elke groep zijn lessen beschikbaar. PAD bestaat uit 161 klassikale lessen die verdeeld over acht leerjaren worden aangeboden. Gemiddeld wordt er 1 of 2 maal per week een les gegeven van 30-45 minuten. Daarnaast is er dagelijks tijd voor de verwerking van het geleerde. De lessen bestaan uit gevarieerde werkvormen.

 

IETS NIEUWS   taalblobs

Taal- en Rekenblobs zijn digitale adaptieve programma’s voor het leren van spelling (groep 3 t/m 8) en automatiseren (groep 3 t/m 6).

We werken al met de programma's Taalzee en Rekentuin en zetten deze in tijdens bijv. weektaken om automatiseringsvaardigheden, spelling, woordenschat, taalvaardigheden e.d. in te oefenen. De leerkracht bepaalt zelf hoe het inricht wordt voor de groep/ leerling. Taalzee en Rekentuin zijn in-oefenprogramma's.

Voor de leerlingen die meer nodig hebben dan in-oefenen alleen zijn er ook Remedial Teaching-programma's. Wij hebben nu ook twee van deze programma's aangeschaft: Taalblobs en Rekenblobs. Onze RT’er, Milou, heeft er al leerlingen aan gekoppeld die onderwijsbehoeftes hebben op het gebied van extra uitleg op basis van de gegevens bij RT/IB. De kinderen met een Rekenblobs en/of Taalblobsaccount werken tijdens hun weektaak hiermee.

BELANGRIJKE DATA

Via link komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Baukje Teertstra & Sebastiaan van Huet
Directie Lidwinaschool

P.S. Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.