• Nieuws

Kamp, verkeersveiligheid, verlof, Kinderboekenweek, TSO tijden

De zomervakantie was heerlijk, maar we zijn blij iedereen weer terug te zien op school! Het jaar gestart met een nieuwe directeur.
Verder komen in deze kamp, huishoudelijke mededelingen, Kinderboekenweek en de schoolfotograaf aan de orde. Deze keer eenlange nieuwsbrief, maar we hebben ook veel leuke dingen te melden. Veel leesplezier! 


KAMP

De groepen 8 hebben genoten op Texel! Juttersmuseum, surfen in zee, Ecomare, speurtocht in het donker en als afsluiter een knallende disco met dj Erwin.

kamp 1Kamp 2022kamp 2

 

OP TIJD BEGINNEN

Het is natuurlijk altijd lastig om na zo’n heerlijke zomervakantie weer op tijd te moeten beginnen op school. Toch vragen we jullie om ervoor te zorgen dat wij op de afgesproken tijd met de lessen kunnen beginnen. Op de Hoeve is dat om 8:30 uur, op de Hof om 8:45 uur. Denk er even aan dat als wij om 8:30 uur willen beginnen, je feitelijk te laat bent als je om 8:30uur nog het schoolplein op komt lopen... Willen jullie ons helpen om op tijd te kunnen beginnen?

VERLOFAANVRAGEN VS LEERPLICHTWET

Alle kinderen die onder lestijd naar bijv. de tandarts, logopedie, ziekenhuis of iets anders moeten (bijv extra verlof ivm huwelijk oid) dienen ouders officieel een verlofaanvraag in te dienen. Het formulier kun je downloaden van de website of bij conciërge/administratie ophalen/invullen. Formulier dient door directie getekend te worden. Geen formulier = geen verlof, want onder lestijd blijven we als school aansprakelijk voor de kinderen. Door officieel toestemming te geven nemen ouders/verzorgers de aansprakelijkheid over en daarnaast kunnen we bij controle van de leerplichtambtenaar aantonen waarom een leerling er niet is.
We weten dat jullie het via Parro, mail of mondeling bij leerkrachten melden, maar we willen vragen om het te melden bij de conciërge/administratie. Dank alvast.

VERKEERSVEILIGHEID LOCATIE HET HOF

Allen, in de komende weken gaat de gemeente de verkeersituatie op het Hof wijzigen om de veiligheid bij het brengen en halen te vergroten en de buurt leefbaar te houden voor buurtbewoners. 

  • Er komt een stopverbod voor auto’s voor school, dus graag op de lange zijdes parkeren en even meelopen, zoals iedereen inmiddels eigenlijk al doet. 
  • Er komen meer parkeervakken voor fietsen en ook 1 voor bakfietsen, dus graag geen (bak)fietsen meer op de weg bij brengen en ophalen, zodat het verkeer dat er nog door moet, er ook door kan. 
  • En er komen kruisen op het wegdek met het verzoek daar helemaal niet te stoppen/staan etc. 

Als iedereen even goed om zich heen kijkt, houden we allemaal wat meer manoeuvreerruimte over. De eerste weken na de verandering zullen er weer een paar ouders staan om aan te geven hoe het werkt. Ze staan er vrijwillig en zonder koffie, dus wees een beetje lief!

TOESTEMMING BEELDMATERIAAL EN ONDERZOEK

In verband met de AVG wet in Nederland, moeten we jullie jaarlijks helpen herinneren dat jullie zelf voor jullie kinderen via Parro aan kunnen geven of en waar wij beeldmateriaal van jullie kinderen mogen gebruiken. Ook delen wij geanonimiseerde onderzoeksdata voor het verbeteren van het onderwijs in Nederland met het CBS. Mocht je niet willen dat deze data van je kind door ons gedeeld wordt, dan kan je dat ook via Parro (net als het gebruiken van beeldmateriaal) aangeven. Wij vragen jullie dit voor 1 oktober doen.

KINDERBOEKENWEEK

Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar Gi-Ga-groen.
We leren bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken, dompelen ons onder in spannende verhalen over woeste buitenavonturen of kijken verwonderd naar prachtige natuurillustraties in prentenboeken. We zullen veel naar buiten gaan en is er weer een spannende voorleeswedstrijd.
We zouden het leuk vinden als iedereen op 5 oktober Gi-Ga-Groen naar school komt!

NIEUW PERSONEEL

Op de administratie is Nancy Gemin gestart en Mirjam Stoll is goed begonnen in kleutergroep D. Welkom op de Lidwinaschool.
Wij werken nauw samen met de PABO  en UPvA (universitaire PABO). Deze week starten de stagiaires in de verschillende groepen.

Sebastiaan heeft zich in de eerste week via Parro aan u voorgesteld. Wij gaan Roger ontzettend missen, maar zijn blij dat Sebastiaan het stokje met veel enthousiasme overneemt! Sebastiaan werkt fulltime en is tot de herfstvakantie op de achtergrond nog betrokken bij de overdracht van zijn vorige school. Hij is bereikbaar voor al uw vragen en suggesties gewoon ’s ochtends bij de inloop of per mail: s.van.huet@askoscholen.nl


TSO TIJDEN

In afstemming met de TSO hebben we gekeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen op Het Hof tussen de middag naar buiten kunnen. Daarnaast krijgen de kinderen van de groepen 7-8 ook tijd om even rustig(er) hun broodje te eten in de klas. Het rooster gaat in vanaf maandag 26 september.

 

Binnen

Buiten

Locatie

Groep 1-2

1200-1230u

1130-1200u

Speelplein

Groep 5

1230-1300u

1200-1230u

Speelplein

Groep 6

1200-1230u

1230-1300u

Speelplein

Groep 7

1145-1200u

1200-1245u

Mariottenplein/Zonneplein

Groep 8

1200-1215u

1215-1300u

Mariottenplein/Zonneplein


SCHOOLFOTOGRAAF

Trek uw kind op maandag 10 of dinsdag 11 oktober de mooiste kleren aan en zorg dat het haar gestyled is, want dan komt de schoolfotograaf ons weer allemaal de op foto zetten. Alle leerlingen krijgen een individueel portret en voor de ‘groepsfoto’ worden alle individuele portretten digitaal bij elkaar gezet. U krijgt via de leerkracht te horen op welke dag uw kind (groep) aan de beurt is. Er wordt nu nog de hand gelegd aan het rooster nl.

PARROGROEPEN

We zijn een grote school (met veel gezinnen met meerdere kinderen op school) en om bijvoorbeeld de nieuwsbrief niet drie keer te ontvangen hebben we vijf aparte Parrogroepen aangemaakt waarin het mogelijk is om 1x een bericht te ontvangen. Mocht je toch een algemeen bericht twee keer ontvangen? Stuur dan een mail aan Nancy, dan past zij het aan. Mailadres: stlidwina.info@askoscholen.nl

WORK IN PROGRESS

Op de hoofdlocatie wordt hard gewerkt om hier een nieuwe team- en directiekamer, administratieruimte, leslokaal en nieuwe kleedkamers te creëren. Onder lestijd hebben we afgesproken dat de bouwoverlast (geluid) zo min mogelijk is en alle zware werkzaamheden (met veel geluid) na lestijd plaatsvinden. Streven is dat we na de herfstvakantie weer binnen kunnen gymmen en dat na de kerstvakantie de benedenverdieping klaar is en dat we vervolgens de 1e en 2e etage kunnen aanpakken.


BELANGRIJKE DATA

Via link komt u direct bij de meest recente jaarkalender, waarop alle belangrijke data staan voor het komend schooljaar. 


VAKANTIEROOSTER 2022/2023

 

De eerste dag

De laatste dag

Herfstvakantie

Ma 17 okt 2022

Vr 21 okt 2022

Studiedag

Ma 24 okt 2022

 

Kerstvakantie

Vr 23 dec 2022

Vr 6 jan 2023

Studiedag

Vr 24 febr 2023

 

Voorjaarsvakantie

Ma 27 febr 2023

Vr 3 mrt 2023

Studiedag

Ma 6 mrt 2023

 

Goede vrijdag + 2e Paasdag

Vr 7 apr 2023

Ma 10 apr 2023

Meivakantie

Ma 24 apr

Vr 5 mei 2023

Hemelvaart + extra dag

Do 18 mei 2023

Vr 19 mei 2023

2e Pinksterdag

Ma 29 mei 2023

 

Studiedagen

29 en 20 juni 2023

 

Zomervakantie

Vr 21 juli

Vr 1 sept 2023

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Baukje Teertstra & Sebastiaan van Huet
Directie Lidwinaschool

Als u vragen heeft, dan kunt u altijd even een afspraak met ons maken. Wij maken graag tijd voor u.