In de school zijn veel studenten aanwezig.

De Lidwinaschool is een geaccrediteerde academische opleidingsschool. We werken samen met de UPvA (Universitaire Pabo van Amsterdam) en de HvA (Hogeschool van Amsterdam) om onze toekomstige leerkrachten op te leiden.

Daarnaast werken wij samen met het Schoolbureau en bieden wij plekken voor Zij-instromers. 

Daarnaast participeert onze school in de Academische werkplaats Amsterdam.
Met de HvA en de UPvA ontwikkelen we een duurzame ontwikkelagenda en voeren we structureel onderzoek uit naar relevante schoolthema’s. We werken in onderzoeks- en ontwikkelgroepen met docenten, studenten en teamleden. Stagiaires, studenten en zij-instromers zorgen voor levendigheid en houden ons bij de tijd.