Werken aan creativiteit en expressiviteit is van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen.

De Lidwinaschool biedt een rijk kunst- en cultuurprogramma en we richten ons op een brede talentontwikkeling. De ontwikkeling van eigenaarschap en creativieit staat bij ons centraal.

In ons aanbod werken we samen met De Rode Loper Amsterdam en Mocca Amsterdam. https://www.derodeloperopschool.nl/ en https://mocca.amsterdam/.


Binnen deze samenwerking creëren wij ons aanbod. Het beleven, creëren, reflecteren, presenteren en sociale competenties zijn de pijlers van ons cultuureducatie-aanbod. Dat doen we door kunst dichtbij het kind te brengen en in de klas. Maar ook door de omgeving en de kunstinstellingen in het stadsdeel erbij te betrekken. Iedere groep brengt jaarlijks excursies naar theaters en musea.

In het creatieve lokaal krijgen de kinderen les van een Bevo-docent. We maken in de lessen ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid, ontdekkingen, plezier en het creatieve proces. Een belangrijk onderdeel is reflectie: kijken naar en praten over eigen en elkaars werk. Zo kunnen talenten zich ontwikkelen en vaardigheden worden aangeleerd.
Als lesmethodes zetten we Laat maar leren en 123ZING in.

Het muziekonderwijs wordt op projectbasis ingekocht en verzorgd door een vakleerkracht muziek vanuit de Muziekschool Amsterdam. Daarnaast zijn alle groepen betrokken bij de projecten van https://www.muziekzo.nl/muziekatelier-intro/. Het Muziekatelier is een intieme en interactieve muziektheater. Tijdens het project van het Muziekatelier werkt de klas op school aan een echte muziektheatervoorstelling. Met behulp van filmpjes met handige speltips en voorgezongen liedjes worden de kinderen geholpen bij het oefenen en zo zelf onderdeel van het verhaal. Na 6 lessen spelen de kinderen de voorstelling samen met professionele acteur-muzikanten op een locatie in de buurt, waarbij ouders welkom zijn.

Na schooltijd bieden de workshops van de Talententent van Dynamo basisschoolkinderen in Amsterdam creatieve activiteiten aan om zo hun eigen talenten te ontdekken. 

thumbnail collage