• Nieuws

Op de Lidwinachool zetten wij tijdens de lessen het principe van Leren Zichtbaar Maken (LZM) in. De essentie van Leren zichtbaar maken is dat kinderen inzicht krijgen in hun eigen leren en wat ze daarvoor nodig hebben. Het belangrijkste doel van Leren zichtbaar maken is gericht bezig zijn met lesgeven: interactieve instructie met focus op β€˜wat doet de leerling?’ waarbij feedback en monitoring een grote rol spelen. Deze aanpak geeft je als leerkracht meteen informatie over de mate van succes van wat jij als leerkracht deed op dat moment.

Alles wat wij leerkrachten in de klas doen, heeft effect op het leergedrag van onze leerlingen.  

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat zie je in de volgende video.