Visie op leren

Wij staan voor gedegen onderwijs. Wij leren kinderen de basisvaardigheden als taal, lezen en rekenen. Hieraan besteden we veel van de onderwijstijd.

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij het niveau van het kind en zijn altijd op zoek naar een manier om de kinderen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Door middel van observaties en toetsen volgen we de ontwikkeling van kinderen. Dit doen wij om het aanbod zo passend mogelijk voor elk kind te maken.

 

Visie op lesgeven

Volgens ons leer je van gelukkige leraren de mooiste dingen. In onze visie is de rol van de leerkracht cruciaal. Goed onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de leerkrachten.

Het schoolteam ontwikkelt zich door middel van scholing zodat zij hun expertise en talenten kunnen inzetten. Dit doen ze zowel individueel als in teamverband. Velen van ons volgen een cursus of opleiding en we werken tijdens onze studiedagen gezamenlijk aan onderwijsontwikkeling.

 

 

Kunst- en cultuureducatie

Werken aan creativiteit en expressiviteit is van grote waarde voor de ontwikkeling van kinderen.

De Lidwinaschool biedt een rijk kunst- en cultuurprogramma en we richten ons op een brede talentontwikkeling. De ontwikkeling van eigenaarschap en creativieit staat bij ons centraal.

In ons aanbod werken we samen met De Rode Loper Amsterdam en Mocca Amsterdam. https://www.derodeloperopschool.nl/ en https://mocca.amsterdam/.
Binnen deze samenwerking creëren wij ons aanbod. Het beleven, creëren, reflecteren, presenteren en sociale competenties zijn de pijlers van ons cultuureducatie-aanbod. Dat doen we door kunst dichtbij het kind te brengen en in de klas. Maar ook door de omgeving en de kunstinstellingen in het stadsdeel erbij te betrekken. Iedere groep brengt jaarlijks excursies naar theaters en musea.
In het creatieve lokaal krijgen de kinderen les van een Bevo-docent. We maken in de lessen ruimte voor onderzoek, nieuwsgierigheid, ontdekkingen, plezier en het creatieve proces. Een belangrijk onderdeel is reflectie: kijken naar en praten over eigen en elkaars werk. Zo kunnen talenten zich ontwikkelen en vaardigheden worden aangeleerd. Als lesmethodes zetten we Laat maar leren en 123ZING in. 


Het muziekonderwijs wordt op projectbasis ingekocht en verzorgd door een vakleerkracht muziek vanuit de Muziekschool Amsterdam. Daarnaast zijn alle groepen betrokken bij de projecten van https://www.muziekzo.nl/muziekatelier-intro/Het Muziekatelier is een intieme en interactieve muziektheater. Tijdens het project van het Muziekatelier werkt de klas op school aan een echte muziektheatervoorstelling. Met behulp van filmpjes met handige speltips en voorgezongen liedjes worden de kinderen geholpen bij het oefenen en zo zelf onderdeel van het verhaal. Na 6 lessen spelen de kinderen de voorstelling samen met professionele acteur-muzikanten op een locatie in de buurt, waarbij ouders welkom zijn. 

 

thumbnail collage

Academische Opleidingsschool 

In de school zijn veel studenten aanwezig.
De Lidwinaschool is een geaccrediteerde academische opleidingsschool. We werken samen met de UPvA (Universitaire Pabo van Amsterdam) en de HvA (Hogeschool van Amsterdam) om onze toekomstige leerkrachten op te leiden.

Daarnaast werken wij samen met het Schoolbureau en bieden wij plekken voor Zij-instromers. 

Daarnaast participeert onze school in de Academische werkplaats Amsterdam.
Met de HvA en de UPvA ontwikkelen we een duurzame ontwikkelagenda en voeren we structureel onderzoek uit naar relevante schoolthema’s. We werken in onderzoeks- en ontwikkelgroepen met docenten, studenten en teamleden. Stagiaires, studenten en zij-instromers zorgen voor levendigheid en houden ons bij de tijd.

Persoonlijk contact 

Het is een open deur, maar wij willen goed onderwijs geven en blijven geven. Samen met de kinderen, ouders en het team zijn we de school.

Wat is er nu mooier dan dat je kind ’s avonds zegt dat het een leuke dag heeft gehad? Dat je kind het goed heeft op school, vriendjes en een leuke en goede leerkracht heeft en dat het nieuwe dingen leert en ontdekt?

In het belang van de ontwikkeling van je kind(eren) zijn wij altijd op zoek naar een goed contact met ouders. Wij gebruiken verschillende communicatiemiddelen (mail, website, Parro-app) maar voor ons staat het persoonlijke contact voorop.

 

Schoolgids